مصرف بنزین افزایش و نفتگاز کاهش یافت
میانگین مصرف بنزین کشور در فصل بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ٢,٥ میلیون لیتر افزایش و مصرف نفتگاز ٤.٦ میلیون لیتر کاهش یافت.

میانگین مصرف بنزین در ٣ ماه نخست امسال ٦٩ میلیون و ٥٠٠ هزار لیتر بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢,٥ میلیون لیتر افزایش داشت.

میانگین مصرف بنزین در ٣ ماه نخست سال گذشته، ٦٧ مییلون لیتر گزارش شد.

در بخش نفتگاز، میانگین مصرف این فراورده در ٣ ماه نخست امسال ٩٣,٤ میلیون لیتر و در مدت مشابه سال گذشته ٩٨ میلیون لیتر بود.  

همچنین در ٧ روز نخست تیرماه نیز میانگین مصرف بنزین ، ٧١ میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣,٢ میلیون لیتر کاهش داشت.

میانگین مصرف بنزین در ٧ روز نخست تیرماه سال گذشته، ٧٤ میلیون و ٥٠٠ هزار لیتر بود.

 

منبع: خبرخودرو


نویسنده : ادمین | تاریخ : شنبه 14 تير 1393 | بازدید ها : 392 بار