ورود ٢ محموله بنزین یورو ٤ به کشور
معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور گفت: با توجه به مصوبه هیئت دولت در اردیبهشت سال جاری مبنی بر قطع دریافت ریفورمیت (اکتان افزا) از پتروشیمی ها، مقرر شد امور بین الملل وزارت نفت نسبت به افزایش واردات بنزین یورو ٤ به کشور اقدام کند.

شاهرخ خسروانی با بیان اینکه از اردیبهشت تا نیمه خرداد روزانه حدود ٦,٥ میلیون لیتر بنزین با همان استاندارد قدیمی وارد کشور شد، افزود: از ١٥ خرداد تا ١٥ تیرماه هیچگونه واردات بنزین به کشور انجام نشد.

خسروانی با اشاره به اینکه در طی یک ماهی که بنزین به کشور وارد نشد، شرکت ملی پالایش و پخش با همکاری شرکت ملی نفت ایران در حال آماده سازی زیرساختهای واردات بنزین یورو ٤ بود، تصریح کرد: از نیمه تیرماه ورود بنزین یورو ٤ به کشور بطور رسمی آغاز شد.

وی افزود: دو محموله وارداتی در مدت اخیر به بندر صادراتی ماهشهر در خوزستان و بندرعباس ارسال و تحویل شرکت ملی پخش شده است.

شاهرخ خسروانی با بیان اینکه شرکت ملی پخش مسئول توزیع این بنزین در نقاط مورد نیاز است، اظهار کرد: برنامه ریزی شده است تا زمان راه اندازی کامل واحدهای توسعه ای پالایشگاه آبادان، شهرهای اهواز و آبادان از بنزین وارداتی بهره مند شوند.

او همچنین با بیان اینکه واردات بنزین با کیفیت به کشور دو هدف عمده را دنبال می کند، ادامه داد: تامین بنزین سوپر مورد نیاز کشور و امتزاج با بنزین های معمولی بمنظور افزایش کیفیت آنها در کشور دو هدف اصلی واردات بنزین با کیفیت است.

خسروانی با اشاره به نیاز روزانه حدود ٥ میلیون لیتری بنزین سوپر در کشور، یادآوری کرد: واردات بنزین یورو ٤ به کشور تا زمانی که طرحهای پالایشی تکمیل شود، در حداقل میزان نیاز ادامه خواهد داشت و پس از آن متوقف می شود.


نویسنده : ادمین | تاریخ : دوشنبه 20 مرداد 1393 | بازدید ها : 278 بار