ممنوعیت استفاده از خودروهای بنزین سوز و دیزلی در هلند تا سال ۲۰۲۵
یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه هلند است که سیاستمداران آن به دنبال ممنوع کردن استفاده از خودروهای بنزین سوز و دیزلی تا سال 2025بوده و هم اکنون زمینه را برای تسهیل خرید و استفاده عموم مردم از خودروهای برقی سازگار با محیط زیست آماده می کنند.

PvdA یا حزب کارگر هلند طرحی را پیشنهاد داده که به تصویب اکثریت اعضای مجلس نمایندگان این کشور هم رسیده است. در صورت تبدیل این طرح به قانون شرکت های خودروسازی حتی حق فروش خودروهای هیبریدی و دوگانه سوز را هم نخواهند داشت و تمامی خودروهای جدید به فروش رفته در کشور هلند یا باید تمام برقی باشند یا انرژی مورد نیاز برای حرکت آنها با گاز هیدروژن تامین شود.

اگر چه چنین طرحی بسیار بلندپروازانه تلقی می شود و برخی احزاب دیگر مانند حزب آزادی و دموکراسی هلند آن را غیرواقع بینانه توصیف کرده اند، احتمال تبدیل این طرح به قانون زیاد است. وزیر امور اقتصادی هلند هم اذعان کرده که تا 10 سال آینده تنها 15 درصد از خودروهای جدید به فروش رفته در هلند خودروهای الکتریکی خواهند بود.

نویسنده : ادمین | تاریخ : یکشنبه 29 فروردين 1395 | بازدید ها : 423 بار