وانت پیکاپ فوتون صدر نشین شد
به گزارش روابط عمومی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI)،‌ در بخش وانت شاهد رشد تولید در مقایسه با ماه قبل هستیم که افزایش تولید وانت کارا تک کابین و وانت کارا دو کابین از جمله عوامل اصلی در ایجاد این روند صعودی می باشند.

وانت پیکاپ فوتون صدر نشین شد

 با توجه به رشد تولید خودروهای گروه وانت در اردیبهشت ماه، ارزشیابی این خودروها نیز ۱۴۷.۴ درصد افزایش یافت و همانطور که در جدول رده بندی کیفی قابل مشاهده است، وانت پیکاپ فوتون در صدر و وانت کارا دو کابین هم در انتها قرار گرفته‌اند.

نمودار

نمودار

 

 

عیوب فنی و عملکردی:
در بخش عیوب فنی و عملکردی، وانت نیسان تک سوز بیشترین نمره منفی را کسب نمود. از طرفی شاهد تنزل ۹.۰ درصدی میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند نزولی مربوط به وانت کارا تک کابین می باشد. در بخش تزئینات و مونتاژ شاهد افت ۲۴.۵ درصدی هستیم که عمدتا مربوط به روند رو به افول وانت سایپا X151 است. ضمنا وانت کارا تک کابین بیشترین نمره منفی را در این بخش کسب نمود. در بخش بدنه وانت کارا دو کابین بیشترین نمره منفی را کسب کرد، از طرفی هم در این بخش میانگین نمره منفی ۱۷.۳ درصد کاهش یافت که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند رو به رشد مربوط به وانت سایپا X151 می باشد. در بخش رنگ وانت کارا دو کابین بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داد، همچنین شاهد افت ۵.۰ درصدی میانگین نمره منفی این بخش نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر مربوط به وانت کارا دو کابین می باشد. تعداد ایرادات مهم و اساسی، ۶۳.۳ درصد رشد یافته است که عمده دلیل این موضوع مربوط به افزایش تعداد این ایرادات در وانت نیسان تک سوز می باشد. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه وانت، نسبت به ماه قبل دستخوش تغییر نگردیده است.

نمودار

نمودار


تغییرات کیفیت وانت ها:
درنمودار زیر روند تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه وانت را نسبت به ماه قبل مشاهده می کنیم، بطوریکه وانت کارا تک کابین بیشترین درصد بهبود و وانت کارا دو کابین هم بیشترین درصد تنزل را داشته اند.

نمودار

نمودار

نویسنده : ادمین | تاریخ : پنجشنبه 12 شهريور 1394 | بازدید ها : 392 بار