خواستگاری با استفاده از 44 مزدا میاتا !
یکی از اعضاء کلوپ مالکین مزدا میاتا، با کمک دوستان خود و برای خواستگاری از دختر مورد علاقه اش، تعداد 44 دستگاه از این اتومبیل را طوری کنار هم پارک کرد که از بالا، همانند جمله Marry Me? یا «با من ازدواج می کنی؟» به نظر بیایند!

این مرد خوش ذوق، برای ساخت شکل کلمات این جمله، ابتدا 31 دستگاه مزدا میاتا را گردهم آورد و فقط به 4 دستگاه دیگر نیاز داشت، اما جالب اینکه وقتی نیاز خود را با اعضای کلوپ در میان گذاشت، بیش از 40 دستگاه دیگر در پارکینگ محل خواستگاری گردهم آمدند!

سپس، نوبت به اصل ماجرا رسید و برای همین، آقای داماد (که شغلش عکاسی است)، عروس خانم را به بهانه عکس گرفتن از مناظر اطراف، به طبقه بالای یک ساختمان بلند دعوت کرد و پس از آن توجه وی به محوطه پارکینگ و 44 مزدا میاتای مورد بحث جلب شد!
نقشه این مرد با احساس کارگر افتاد و در آخر، به مراد قلبش رسید!

نویسنده : ادمین | تاریخ : یکشنبه 01 تير 1393 | بازدید ها : 387 بار