افشای جاسوسی فولکس واگن
این شرکت کارکنانش از جمله رهبران برجسته اتحادیه را کنترل می‌کرد. یکی از اهداف فولکس واگن لوییس ایناسیو لولا دا سیلوا بود که در فاصله سال 2003 تا 2010 رییس جمهوری برزیل شد و یکی از چهره‌های سیاسی پرنفوذ این کشور باقی مانده است.

این سند به تازگی در بایگانی‌های دولت توسط یک کمیسیون حقیقت یاب کشف شده که بنا به درخواست دیلما روسف، رییس جمهور کنونی برزیل سرگرم تحقیقات در مورد موارد سوءاستفاده‌های صورت گرفته در فاصله سال 1964 تا 1985 است.

رویترز ماه گذشته گزارش داده بود این کمیسیون اسنادی را یافته که نشان می‌دهند ده‌ها شرکت از جمله فولکس واگن و خودروسازان خارجی دیگر در دهه 1980 به حکومت نظامی برای شناسایی فعالان اتحادیه‌ای و سرکوب آنها کمک کرده‌اند.

اکنون به گفته مقامات این کمیسیون، 20 صفحه‌ای که به عنوان محرمانه طبقه‌بندی شده است، واضح‌ترین سند همکاری فولکس واگن با دیکتاتوری این کشور در سال 1983 و 1984 است.

فولکس واگن در این اسناد اطلاعات گسترده‌ای درباره ده‌ها نشست اتحادیه در منطقه گریتر سائوپائولو فراهم کرده بود و حتی از برنامه‌های اعتصاب کارگران و تقاضای آنها برای حقوق و شرایط کاری بهتر خبر داده بود.

به گفته یکی از اعضای این کمیته، چنین اطلاعاتی از سوی پلیس برای کنترل، ارعاب و دستگیری فعالان اتحادیه ای به امید جلوگیری از ناآرامی‌های آتی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

بر اساس این گزارش، دادستان‌های برزیلی گفته‌اند اگر معلوم شود شرکت‌ها در نقض حقوق بشر کارکنانشان در زمان دیکتاتوری دست داشته اند در این صورت با شکایت‌های مدنی یا تقاضا برای جبران خسارت روبرو خواهند شد.

فولکس واگن در واکنش به این گزارش اعلام کرد اطلاعات مربوط به همکاری کارمندانش با نظامیان برزیل را مورد تحقیق قرار خواهد داد.

نویسنده : ادمین | تاریخ : سه شنبه 25 شهريور 1393 | بازدید ها : 330 بار