فراخوان محصولات فولکس واگن در چین
فاو فولکس واگن ده ها هزار دستگاه سدان بورا را به دلیل نقص فنی سامانه الکتریکی فرمان فراخوان خواهد کرد. این فراخوان شامل 54 هزار دستگاه سدان بورا 1.4T تولیدی بین می 2010 و مارچ 2012 می شود.

این فراخوان توسط اداره نظارت و بازرسی کیفیت اعلام شده ولی هنوز جزئیات زمانبندی انجام آن اعلام نشده است.

در بیانیه این اداره آمده به دلیل مشکل تولید قطعه سازان ممکن است اتصالات روغن فرمان ترک برداشته و یا حتی بشکند که این امر می تواند منجر به از دست رفتن کامل کنترل خودرو شود.

فاو فولکس واگن وعده داده بدون دریافت هیچ هزینه ای خودروی فوق الذکر را بررسی و رفع عیب نماید.


نویسنده : ادمین | تاریخ : شنبه 15 شهريور 1393 | بازدید ها : 363 بار